VietNamese

hotline

0904884516

Puccano Plus - Địa bàn Thanh Hóa

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Khu vực SĐT
1 Đại lý thuốc số 6-Phạm Thị Dung Thôn 3, Thạch Long, Thạch Thành Thanh Hóa 0963880900
2 Quầy thuốc số 5-Nguyễn Thị Huyền 104 Khu 1, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Vĩnh Lộc Thanh Hóa 02373870234
3 Quầy thuốc Nguyễn Thị Phương Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc Thanh Hóa 0799009618
0942618898
4 QT số 81-Tào Thanh Ngân Thôn 1, Tân Sơn, Thành Kim, Thạch Thành Thanh Hóa 0842546422
5 QT GPP Mạnh Hằng Thôn 2, Tế Thắng, Nông Cống Thanh Hóa 0984420155
0347443452
6 QT GPP số 50- DSPT Phạm Văn Vương Đồng Thịnh, Ngọc Lặc Thanh Hóa 0962380040
7 QT GPP số 96- Nguyễn Thị Hà Hợp Lộc, Quang Trung, Ngọc Lặc Thanh Hóa 0983879489
8 QT Tân Dược- Phạm Thị Liên Nhật Quang, Vĩnh Hòa, Vĩnh Lộc Thanh Hóa 0367694039
9 QT Tân Dược - Lê Thị Trang Quang Biểu, Vĩnh Hòa, Vĩnh Lộc Thanh Hóa 0977961157
0915085910
10 QT Phương Nghĩa Xóm 8, Hà Lĩnh, Hà Trung Thanh Hóa 0962029841
11 Quầy thuốc tây Hoàng Thị Tĩnh Xóm 7, Minh Châu, Triệu Sơn Thanh Hóa 0373125192
12 QTTD số 21 - Phạm Thị Thuận Kiot số 3, Chợ Thị trấn Lang Chánh, Thị trấn Lang Chánh, Huyện Lang Chánh Thanh Hóa 0963727029
13 QT số 96- Nguyễn Thị Hà Quang Trung, Ngọc Lặc Thanh Hóa 0983879489
14 QT GPP Số 78- Nguyễn Thị Thắm Làng Z111, Cao Thịnh, Ngọc Lặc Thanh Hóa 0353362195

15

NT Mai Thư Phố Kiểu, Yên Trường, Yên Định Thanh Hoá 02373240111Chia sẻ:
Đặt hàng online