VietNamese

hotline

0904884516

Ladorax - Khu vực Quận Gò Vấp

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Khu vực SĐT
1 Mỹ Anh 687_689, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02838940441
2 Duc Huong 2 34/22, Le Van Tho, 16, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0946080662
3 Duc Huong 48, Le Van Tho, F16, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0946080662
4 Thanh Hương 131/9, Lê Văn Thọ, 11, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0989853585
5 Minh Tân 2 589, Phan Văn Trị, 5, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0707702276
6 Minh Quân 4, Nguyễn Oanh, 7, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0906701687
7 Ngọc Điệp 2 1073, Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0903777127
8 Minh Tân 1145, Phan Văn Trị, P10, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02838941220
9 Đạt Duy 459, Lê Đức Thọ, F.16, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0902652881
10 Chỉnh Trang 672, Lê Đức Thọ, F.15, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0934069444
11 Trí Đức 322A, Phan Huy Ích, F.12, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0908280288
12 Kim Anh 131, Nguyễn Kiệm, F.11, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02839851689
13 An Lộc 550, Nguyễn Oanh, F.6, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0908494486
14 Kim Ngân 96, Số 3, 9, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0916345864
15 Thái Sơn 29, Nguyễn Kiệm, 3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0938959500
16 Vân Anh 56, Bùi Quang Là, 12, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0977235153
17 Hoàng Dung 120/912, Nguyễn Văn Công, 3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0904573233
18 Minh Tân 6 225, Phạm Văn Chiêu, 14, Quận Gò Vấp Gò Vấp 002862892648
19 Trung Nguyên 3 189, Nguyễn Oanh, 10, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0973562303
20 Xóm Mới 2 1050, Lê Đức Thọ, 9, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0937914024
21 Hương Nhi 94/1042B, Dương Quảng Hàm, 6, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0908657782
22 Thảo Ly 09 221, Phạm Văn Chiêu, 14, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0985154533
23 Sinh Phúc 25, Nguyễn Văn Lượng, 17, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0909495738
24 Kim Châu 376, Phạm Văn Chiêu, 9, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0948651065
25 Minh Tâm 1145, Phan Văn Trị, P10, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02838941220
26 Hồng Nga 105, Nguyễn Kiệm, F.3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02838946162
27 Trung Nguyên 2 783, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0974713131
28 Kim Nga 269, Thống Nhất, F.11, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0979763700
29 Tất Thành 448, Phan Huy Ích, 12, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02838314118
30 Nhật Thanh 74, Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0981813474
31 An Nhơn 64/715, Nguyễn Oanh, 5, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0908029948
Chia sẻ:
Đặt hàng online