VietNamese

hotline

0904884516

Ladorax - Khu vực Quận 9

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Khu vực SĐT
1 Anh (lxo) 66, Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 0283 736 1205
2 Mỹ Linh 56, Quang Trung, Phường Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0985 613 823
3 Hùng Hạnh 457, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 0948 386 438
4 Phương Linh 12, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0903 160 487
5 Kim Hồng 194, Nguyễn Văn Tăng, Long Thành Mỹ, Quận 9 Quân 9 0908 311 065
6 Bảo Trâm Số 7, Đường Số 7, Phước Bình, Quận 9 Quân 9 0932 673 099
7 Đức Qúy 273, Lê Văn Việt, F Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0907 265 568
8 Công Hiển 259, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9 Quân 9 0907 162 330
9 Hoàn Mỹ 2 136, Man Thiện, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 0983 471 433
10 Phước Thiện 355 B, Đổ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9 Quân 9 0905 406 467
11 Vì Tâm 617, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 Quân 9 0905 406 467
12 Tân Phú 11/2, 100, Tân Phú, Quận 9 Quân 9 0907 265 568
13 Nhung 38, 904, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0907 265 568
14 Thiên Ân Đường 23, 18, Phước Bình, Quận 9 Quân 9 0383 303 315
15 Thiên Ân 99, Lê Văn Việt, Tăng Nhon Phu B, Quận 9 Quân 9 0286 890 2454
16 Thang Long 377, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 01798 040 425
17 NT Hiệp Phú 28, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0905 406 467
18 NT Phước An B19, Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú, Quận 9 Quân 9 0918 115 067
19 NT Gia Lương 8 Số 1, Dương Đình Hội, Phước Long B, Quận 9 Quân 9 0948 749 679
20 An ( Lò Lu) 39, Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Quận 9 Quân 9 0909 656 940
21 Nhà Thuốc Anh 66, Lả Xuân Oai, Tăng Nhon Phu A, Quận 9 Quân 9 0837 305 548
22 An Thanh 265, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0909 729 899
23 Phú Hòa Đường 267/6, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0283 730 5548
24 Hồng Thắm 259, Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú, Quận 9 Quân 9 0348 209 602
25 Số 77 91, 18, Phước Bình, Quận 9 Quân 9 0283 731 4668
26 Hồng Nhung 28, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9 Quân 9 0909 880 759
27 Thanh Thanh Tâm 201F, La Xuân Oai, Tang Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 0989 355 025
Chia sẻ:
Đặt hàng online