VietNamese

hotline

0904884516

Hàu Tam Hiệp Plus - Khu vực Quận 9

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Khu vực SĐT
1 Mỹ Dung 173 Đổ Xuân Hợp ,Phước Long B Quận 9
2 Thiên Ân Đường 23, 18, Phước Bình, Quận 9 Quận 9 0383303315
3 Nhung 38, 904, Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0907265568
4 Tân Phú 11/2, 100, Tân Phú, Quận 9 Quận 9 0907265568
5 Vì Tâm 617, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 Quận 9 0905406467
6 Phước Thiện 355 B, Đổ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9 Quận 9 0905406467
7 Bảo Trâm Số 7, Đường Số 7, Phước Bình, Quận 9 Quận 9 0932673099
8 Đức Quý 273, Lê Văn Việt, F Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0907265568
9 Công Hiển 259, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9 Quận 9 0907162330
10 Thang Long 377, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quận 9 0398040425
11 An Thanh 265, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0909729899
12 Phước An B19, Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú, Quận 9 Quận 9 0918115067
13 Số 77 91, 18, Phước Bình, Quận 9 Quận 9 02837314668
14 Phương Linh 12, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0903160487
15 Hồng Thắm 259, Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 Quận 9 0348209602
16 Hiệp Phú 28, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0905406467
17 Anh (lxo) 66, Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quận 9 02837361205
18 An ( Lò Lu) 39, Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Quận 9 Quận 9 0909656940
19 Cao Điền 544A, Lê Văn Việt, Long Thành Mỷ, Quận 9 Quận 9 0973158969
20 Thiên Ân 99, Lê Văn Việt, Tăng Nhon Phu B, Quận 9 Quận 9 0396430149
Chia sẻ:
Đặt hàng online