VietNamese

hotline

0904884516

Hàu Tam Hiệp Plus - Địa bàn Hà Nam

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Khu vực SĐT
1 QT Lành Quang Bình Tiến, Bình Mỹ, Bình Lục Hà Nam 0396680677
0973120751
2 QT Số 6 Chợ Sông, Xóm 7, Xã Tràng An, Huyện Bình Lục Hà Nam 0397224889
02263861622
3 QT Thiên Hương Đông Ngoại, Châu Giang, Duy Tiên Hà Nam 0983489936
4 QT Hoàng Thị Thoan Thôn Câu Tử, xã Châu Sơn , Duy Tiên Hà Nam 0968120589
5 NT Huy Dũng Số 208 Quang Trung, Thị trấn Quế, Kim Bảng Hà Nam 0975088048
6 QT Thắng Xuân Xóm Kho, Hoàng Tây, Kim Bảng Hà Nam
7 QTTD Hòa Hải số 17 Chợ Chanh, Nhân Mỹ, Lý Nhân Hà Nam 0986551891
8 QT số 05 Số 05 Phố Cà, Xã Thanh Nguyên, Thanh Liêm Hà Nam 0834157216
9 QTTD Chị Thủy Chợ Khoái, Liêm Sơn, Thanh Liêm Hà Nam 0373487290
10 QT Bình An Chợ Động, Liêm Cần, Thanh Liêm Hà Nam
11 QT số 7 91 Quy Lưu, TP Phủ Lý Hà Nam 0383220136
12 NT Ngọc Liên Số 15 Đường Châu Cầu, TP Phủ Lý Hà Nam 0944464190
13 Nhà thuốc Hùng Hoa 126 Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý Hà Nam 0989699014
14 QT Phú Tình Duy Dương, Trung Lương, Bình Lục Hà Nam 0978660833
Chia sẻ:
Đặt hàng online