VietNamese

hotline

0904884516

Hạ Đường Sikai - Khu vực Quận Bình Thạnh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Khu vực SĐT
1 NT Diệu Trung 67/4/113, Vũ Huy Tấn, 13, Quận Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh Quận Bình Thạnh 01212728123
2 NT Minh Hường 22, Bình Lợi, P 13, Quận Bình Thạnh ,TP. Hồ Chí Minh Quận Bình Thạnh 02838404779
3 NT Hoàng Dung 260, Phan Văn Trị, P12, Quận Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh Quận Bình Thạnh 0909671050
4 NT Âu Dược 20, Lê Quang Định, 14, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 0902907690
5 NT Huỳnh Anh 113A, Nguyễn Thượng Hiền, 5, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 0975975996
6 NT Tâm Châu 4 377/4, Đinh Bộ Lĩnh, 26, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 0902374768
7 NT Hương Trang 336, Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 0772688580
8 NT Miền Đông 199, Nguyễn Xí, P 26, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 02835113521
9 Bảo An Đường 302, Lê Quang Định, P 12, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 02838410297
10 NT Đại Phước Xuân 88, Vũ Tùng, P 1, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 02838430148
11 Nam Sanh Đường 320, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P 25, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 0903729800
12 Lệ Uyên 334A, Chu Văn An, P12, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 0835160359
13 Huỳnh Giang 279, Bùi Đình Túy, 24, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 0983170007
Chia sẻ:
Đặt hàng online