VietNamese

hotline

0904884516

Hạ Đường Sikai - Địa bàn Khánh Hòa

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Khu vực SĐT
1 NT Thanh Trúc Phước Trung, Phước Đồng, Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa 0903550209
2 NT Quang Khánh 14, Đường Phương Sài, Phường Phương Sài, Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa 02583821413
3 Khang An 1 176A, Thống Nhất, Phương Sài, Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa 0903507035
4 Lan Chi Lô 50, đường số 2, kho cảng bình tân, Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa 0903553439
5 Phương Trang 30, Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa 0905369349
Chia sẻ:
Đặt hàng online