VietNamese

hotline

0904884516

Hạ Đường Sikai - Địa bàn Đồng Tháp

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Khu vực SĐT
1 NT Nhơn Hòa Đường 19, Khu C, TT Thanh Bình, Huyện Thanh Bình,Đồng Tháp Đồng Tháp 02773833073
2 NT Ích Thọ Đường 601, Long Thành, Xã Long Hậu, Huyện Lai Vũng, Đồng Tháp Đồng Tháp 0907656434
3 NT Vĩnh Hiệp Đường 50, Tháp Mười, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh,Đồng Tháp Đồng Tháp 02773852454
4 Thiên Phúc 152 A, Nguyễn Sinh Sắc, P2, Thị Xã Sa Đéc,Đồng Tháp Đồng Tháp 02773861975
5 Phước Thọ 765, Đốc Binh Kiều, F2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 02773877279
6 NT Minh Phúc 2 9-10, Âu Cơ, P2, Xã Sa Đéc, Đồng Tháp Đồng Tháp 02773860099
7 NT Thái Hoà Khóm 2, Nguyễn Sinh Sắc, 2, Thị Xã Sa Đéc,Đồng Tháp Đồng Tháp 094 5409866
8 NT Nguyễn Mỹ 44, Lý Thường Kiệt, 2, Xã Sa Đéc, Đồng Tháp Đồng Tháp 02773835577
9 NT Trần Hào 117, Nguyễn Huệ, 2, Thị Xã Sa Đéc, Đồng Tháp Đồng Tháp 02773861448
10 Tế Lương Đường 2 23, Nguyễn Trãi, An Thạnh, Thị Xã Hồng Ngự Đồng Tháp 0673837867
11 Thuận Phước 21, Nguyễn Du, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 0916851495
12 Vĩnh Đức Đường 23, nguyễn du, phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 0673851633
13 Minh Phúc 258, Trần Hưng Đạo, 1, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 0673862146
14 Quãng Triều Thái 311, Nguyễn huệ, 2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 0673861944
Chia sẻ:
Đặt hàng online