VietNamese

hotline

0904884516

Đa Khớp Tâm Lĩnh - Địa bàn Quảng Ninh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Khu vực SĐT
1 NT Long Hiền 270 Vũ Văn Hiếu, P. Hà Tu, TP Hạ Long Quảng Ninh 0988300328
2 QT số 90 - Chị Xoan Ki ốt 12, chợ Hạ Long 1, TP Hạ Long Quảng Ninh 0397709324
02033621002

3

NT số 2- Lê Thị Thịnh Tổ 13A, khu 3, P. Hà Phong,TP Hạ Long Quảng Ninh 02033836214

4

NT Mai Hoa Số nhà 222, Khu 3, Phường Hải Hà, TP Móng Cái(Đường vào đồn 5) Quảng Ninh 0974573960
Chia sẻ:
Đặt hàng online