VietNamese

hotline

0904884516

Sỏi Mật Trái Sung - Khu vực Quận Thanh Xuân

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Khu vực SĐT
1 NT Minh Thanh 236 Khương Đình Thanh Xuân 0979899178
2 NT Tuệ Minh 278A Khương Trung, Khương Đình Thanh Xuân 0902207345
3 NT Tuệ Minh 225 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai Thanh Xuân 0902207345
4 NT Pavina 73 Quan Nhân Thanh Xuân 0981934508
5 NT 60 60 Hoàng Văn Thái Thanh Xuân 0967191618
6 NT Nga Mai 62 Hoàng Đạo Thành Thanh Xuân 0812803288
7 NT Đa Khoa 24h 168 Khương Trung Thanh Xuân 0352347515
8 NT 109 Quan Nhân 109 Quan Nhân Thanh Xuân 0857176676
9 NT Thanh Bình 54 Phan Đình Giót, Phương Liệt Thanh Xuân 0339009163
10 NT Minh Trí 112 Nhân Hòa Thanh Xuân
11 NT 48 Nguyễn Văn Trỗi 48 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt Thanh Xuân 0983742960
Chia sẻ:
Đặt hàng online