VietNamese

hotline

0904884516

Sỏi Mật Trái Sung - Khu vực Huyện Sóc Sơn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Khu vực SĐT
1 QT Phan Thị Ninh Ki Ốt 15A Chợ Sóc Sơn Sóc Sơn 0972711815
2 QT Hương Dương Số 785 Thanh Xuân, Tân Dân Sóc Sơn 0987257346
3 NT Nguyễn Thị Thật 128 Tổ 1 Miếu Thờ, Tiên Dược Sóc Sơn 0438840298
4 NT Bảo Nam Hương Đình, Mai Đình Sóc Sơn 0947652663
5 QT Thanh Dũng 117 Khu1 đường 2 - Phủ Lỗ Sóc Sơn 0977024987
6 QT Mai Phương 52 Kim Anh, Thanh Xuân Sóc Sơn 0982920097
7 NT Thảo Tâm 60 Đường Núi Đôi Sóc Sơn 0961922588
8 NT Ông Hội Miếu Thờ, Tiên Dược(gần cổng bệnh viện) Sóc Sơn 0975979707
9 QT Đa Phúc Khu B, TT Sóc Sơn Sóc Sơn 0915110020
10 QT Thu Cúc Thôn Xuân Bách, Xã Quang Tiến Sóc Sơn 0366126298
11 QT Huyền Quốc lộ 2, Phú Cường Sóc Sơn 0968961833
12 QT Tùng Hà Phố Nỷ,Trung Giã Sóc Sơn 0973331401
13 QT Bảo Anh Phố Chợ , Phù Lỗ Sóc Sơn 0973174674
14 QT Ngoan Đức Số 38, Đường 2, Mai Đình Sóc Sơn 0982017592
15 QT Hải Nam B42 chợ Phú Cường Sóc Sơn
Chia sẻ:
Đặt hàng online