VietNamese

hotline

0904884516

Sỏi Mật Trái Sung - Địa bàn Cà Mau

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Khu vực SĐT
1 Thuận Phát 72, Đề Thám, P2, TP Cà Mau Cà Mau 0919546777
2 Tiến Hưng 92, Ấp 2, Xã Tắc Vân, TP Cà Mau Cà Mau 07803847102
3 Minh Tinh Đường 20c, Trưng Nhị, P.2, TP. Cà Mau Cà Mau 0907864709
4 Đức An Đường 36 Đề Thám, P.2, TP. Cà Mau Cà Mau 0918661616
5 QT số 5 16, Cái Keo, Quánh Phẩm, H. Đầm Dơi Cà Mau 0946842784
6 Hoàng Thiện Ấp Chà Là, Chợ Trần Phán, X. Trần Phán, H. Đầm Dơi Cà Mau 0947575633
7 Bảo Ngọc Chợ Cái Nước, TT Cái Nước, H. Cái Nước Cà Mau 07803884094
8 Ngọc Hiền 461, Chợ TT Đầm Dơi, H. Đầm Dơi Cà Mau 07803858034
9 Hoàng Công 08 Khánh Bình, Khánh Bình Tây Bắc, H. Trần Văn Thời Cà Mau 0918571565
10 Diệu Thi 01, Ấp Tân Điền, X. Phong Điền, H. Trần Văn Thời Cà Mau 0949322444
Chia sẻ:
Đặt hàng online